Skip to main content

ByggLove Bemanning AB, baserat i Norrköping, är ett bemanningsföretag som erbjuder skräddarsydda personallösningar för byggföretag och deras projekt. Med över 35 års samlad erfarenhet inom bemanning, är grundarna Katarina Lock och Wille Ulrikson väl förtrogna med branschen och dess behov.

Wille Ulrikson har tillbringat hela sitt yrkesverksamma liv i branschen. Han har gått igenom alla nivåer, från att vara en bemanningsanställd uthyrd till kundföretag, till att bli produktionschef, rekryteringsspecialist och slutligen kund- och konsultansvarig inom bygg och anläggning. Katarina Lock, även känd under sitt polska smeknamn Kasia, har arbetat med bemanning för byggföretag sedan 2010. Hon började som bemanningsassistent, för att sedan bli konsultchef och affärsområdeschef de senaste åren.

Starka relationer och gemensamma ambitioner

Katarina och Wille delar en stark passion för byggbemanning och har tillsammans byggt upp solida relationer inom byggbranschen. Deras gemensamma ambition är att bemöta det växande behovet av kvalificerade yrkesarbetare inom bygg och att vara en attraktiv arbetsgivare inom byggbemanning. Genom att kombinera sina kunskaper, erfarenheter och kontakter är de väl rustade för att erbjuda en överlägsen tjänst till sina kunder.

Anpassade personallösningar för varje projekt

ByggLove Bemanning AB förstår att varje byggprojekt har sina unika behov. Därför strävar de efter att erbjuda anpassade bemanningslösningar som passar varje enskilt projekt. De har en bred pool av yrkesarbetare med olika kompetenser och erfarenheter att erbjuda sina kunder, vilket gör att de kan skapa den bästa möjliga matchningen mellan arbetstagare och projekt.

En attraktiv arbetsgivare inom byggbemanning

För att vara en attraktiv arbetsgivare i byggbemanningsbranschen är det viktigt att erbjuda konkurrenskraftiga anställningsvillkor och möjligheter till utveckling för de anställda. ByggLove Bemanning AB arbetar aktivt med att erbjuda sådana förmåner, samtidigt som de upprätthåller en företagskultur som präglas av öppenhet, tillit och respekt för varje individ.

ByggLove Bemanning AB är ett framåtblickande bemanningsföretag som specialiserat sig på att erbjuda skräddarsydda personallösningar för byggbranschen. Med en stark grund i branschen, ett brett nätverk av yrkesarbetare och en passion för att göra en positiv inverkan på både kunder och anställda, är ByggLove Bemanning AB väl positionerade för att möta de utmaningar och möjligheter som byggbranschen står inför.